Ranking Główny Szkół Wyższych

Społeczna Akademia Nauk

SAN jest uczelnią o statusie niepublicznym, która działa od 1994 roku (jej pierwsza nazwa to Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie – zmiana nazwy nastąpiła w 2011). Jej profil dydaktyczny skupia się wokół dziedzin ekonomicznych, społecznych, humanistycznych, technicznych, prawniczych, medycznych i artystycznych, oferując studia I, II stopnia oraz podyplomowe w języku polskim i angielskim. Studenci mogą rozwijać się również poprzez działanie w samorządzie, kołach naukowych i kółkach zainteresowań, w akademickim czasopiśmie „Yuppie”; dla nich organizowane są też wykłady gościnne, warsztaty, zagraniczne staże zawodowe i wymiany studenckie (np. w ramach programu ERASMUS). Swoją pomoc oferuje również Rzecznik Praw Studenta oraz Biuro Karier (poprzez doradztwo personalne i zawodowe oraz pośrednictwo pracy). Warto pamiętać jednak, że edukacja w Społecznej Akademii Nauk to także czas odpoczynku i zabawy podczas juwenaliów, połowinek i innych imprez kulturalno-rozrywkowych i akcji charytatywnych.