Ranking Główny Szkół Wyższych

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

WISBiOP została powołana do życia w 2002 roku w Radomiu dzięki staraniom Instytutu Inicjatyw Edukacyjnych Sp. z o.o. Oferuje kandydatom 3,5-letnie studia inżynierskie w dziedzinie inżynierii środowiska, budownictwa, inżynierii bezpieczeństwa i BHP, z możliwością wyboru interesujących specjalności. Uczelnia umożliwia również odbycie studiów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (opcja specjalna dla techników i doświadczonych pracowników BHP pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe). Prowadzone są tu ponadto studia podyplomowe.
Na studentów Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu czeka profesjonalne zaplecze naukowo-dydaktyczne (sale wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoria, np. Laboratorium Materiałów Budowlanych, Laboratorium Mechaniki Gruntów), a dla zainteresowanych wykłady otwarte i konkursy. Natomiast pomoc w praktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności oferuje Biuro Karier.