Ranking Główny Szkół Wyższych

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie

Początki funkcjonowania WSSE sięgają roku 1996 roku. Jej siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Rydygiera 8. Ta niepubliczna uczelnia oferuje wykształcenie I stopnia na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe (specjalności: edukacja dla bezpieczeństwa państwa, zarządzanie kryzysowe) oraz Finanse i Rachunkowość, a także studia podyplomowe (Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, Terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania, Profilaktyka społeczna i socjoterapia). Umożliwia ona swoim studentom zdobycie wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez system wykładów, ćwiczeń, gier decyzyjnych i praktyk zawodowych. Dodatkowo wykorzystuje się techniki i metody kształcenia na odległość (poprzez nagrania wykładów, ćwiczenia, testy) za pośrednictwem platformy e-learningowej i TV EDUSAT. Uczelnia ściśle współpracuje z Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, które odpowiada między innymi za studia podyplomowe w WSSE.