Ranking Główny Szkół Wyższych

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku może się pochwalić ponad czterdziestoletnią tradycją istnienia. Na tej publicznej Uczelni studenci mają możliwość nauki na trzech wydziałach: Filologiczno-Historycznym, Matematyczno-Przyrodniczym oraz Edukacyjno-Filozoficznym. Ponad 550 pracowników naukowo-dydaktycznych oferuje naukę na bardzo wysokim poziomie. Studenci, których obecnie jest tu ponad 4 tys. uczą się na 25 kierunkach studiów zarówno licencjackich, jak i magisterskich. Niewykluczone jest tu także dalsze kontynuowanie nauki w systemie doktoranckim z dziedzin historycznych i literaturoznawczych. Jednym z rozwiązań są ponadto studia zaoczne lub podyplomowe. Uczelnia organizuje także wiele kursów i szkoleń, które pozwolą skutecznie poszerzań wiedzę najambitniejszych studentów. Możliwe są również wyjazdy zagraniczne w ramach stypendiów lub programów naukowych Erasmus. Na terenie uniwersyteckiego campusu umiejscowione są kluby, stołówka oraz baza sportowa. Do dyspozycji studentów dostępna jest bogata wyposażona biblioteka.