Ranking uczelni wyższych prowadzony przez niezależne wydawnictwa są doskonałą podpowiedzią dla kandydatów wybierających się na studia. Takie międzyuczelniane zawody są dość obiektywne i oceniają szkoły wyższe pod względem kilku ich aspektów, jak: kadra naukowo-dydaktyczna, infrastruktura, zainteresowanie pracodawców, itp. Zeszłoroczna kampania mająca na celu promować Politechniki przyniosła efekty, ale w tym roku na prowadzenie ponownie wysunęły się Uniwersytety i to głównie publiczne. Dużą popularnością cieszy się Uniwersytet Warszawski i standardowo Jagielloński. Mimo, że inżynierów wciąż brakuje na rynku pracy, to jednak studia humanistyczne odnotowują przewagę. Jaka jest tego przyczyna? Czyżby nauka na poziomie średnim była mało sprofilowana, a wiedza z przedmiotów matematyczno-fizycznych czy przyrodniczych niewłaściwie przekazywana? Trudno przecież uwierzyć, że arbiturienci z własnej woli odrzucaliby dobre warunki zatrudnienia, jakie na całym świecie pracodawcy proponują absolwentom Politechnik.[/one_half]