Z chwilą swego powstania, szkoła stała się pierwszą w mieście samodzielną uczelnią państwową. Jej początek to rok 1999, choć dopiero w 2005 roku otrzymała imię Angelusa Silesiusa. Na uczelni działają cztery Instytuty: Humanistyczny, Turystyki i Rekreacji, Społeczno-Prawny, Przyrodniczo-Techniczny. Wyższa Szkoła Zawodowa jest największą uczelnią państwową w Wałbrzychu, w której każdego roku uczy się ok 3 tys. studentów. Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, na studiach licencjackich oraz inżynierskich, a także magisterskich (wybrane kierunki). Studenci korzystają z jednostek pozawydziałowych, jakimi są: Biblioteka orz Czytelnia, Akademicki Związek Sportowy, Wydawnictwo Uczelniane, Klub Turystyki Aktywnej oraz wiele innych. Na uczelni nie można się nudzić, liczne koła naukowe, konferencje oraz szkolenia pozwolą skutecznie i edukacyjnie spędzić wolny czas. Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła jakość kształcenia oferowanego na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu.