Uniwersytet to przede wszystkim długie lata tradycji. Jako samodzielna jednostka uczelnia funkcjonuje już od 1951 roku. Uznawana jest za jedną z najbardziej specjalistycznych szkół w Polsce. Kształci w systemie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Studenci uzyskują tu tytuł licencjata, inżyniera oraz magistra na takich kierunkach, jak np. ogrodnictwo, weterynaria, rolnictwo, biotechnologia, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia, żywienie człowieka, inżynieria i gospodarka wodna. Dodatkowym atutem jest możliwość odbycia studiów III stopnia. Uniwersytet słynie z bardzo nowoczesnego systemu oferowanej edukacji, czego efektem są nowe kierunki, jak bioinformatyka czy odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. Studenci uczelni stają się poszukiwanymi wśród pracodawców specjalistami, zajmują wysokie stanowiska i odnoszą duże sukcesy. Uczelnię wyróżnia rozbudowana infrastruktura, nowoczesne sale, aule oraz pracownie, a także obiekty sportowe. Każdego roku mury szkoły opuszcza ok 3 tys. absolwentów.