Studia na uczelni, która daje pewną pracę, to dziś podstawa sukcesu. Przyszli kandydaci na studia wyższe mają tego pełną świadomość, jednak trudno wybrać szkołę, którą faktycznie okaże się strzałem w dziesiątkę. Powstała w 2002 roku wrocławska uczelnia wojskowa ma podstawy, by twierdzić, że jej absolwenci nie będą mieli żadnych problemów ze znalezieniem pracy. Świadczy o tym rozbudowana oferta edukacyjna. Studenci mają szanse wybrać interesujący ich tryb nauki, na studiach wojskowych, cywilnych, a także oficerskich. Uczelnia posiada bardzo bogatą infrastrukturę szkoleniową, na którą składają się aule, laboratoria, a także pracownie językowe oraz infrastrukturę sportową, dzięki której studenci dbają o swój rozwój fizyczny. Wyższa Szkoła Oficerska, to przede wszystkim pewna praca w instytucjach państwowych oraz wojsku, w zawodzie żołnierza. Przed szkołą ogromny potencjał rozwojowy, który realizuje się dzięki wielu inwestycjom współfinansowanym przez państwo oraz Unie Europejską w ramach takich projektów, jak Bezpieczne państwo.