Grudziądzka Szkoła Wyższa powstała osiem lat temu i od tej pory nieustannie poszerza własną ofertę edukacyjno-dydaktyczną. Na uczelni działa Wydział Mechaniki i Budowy Maszyn ze specjalnościami: inżynieria produkcji, inżynieria środowiska pracy oraz systemy i urządzenia mechaniczne. Kolejnym jest Wydział Nauk Politycznych i Społecznych z kierunkiem Politologia, który kształci w obrębie kilku specjalizacji: polityka regionalna i samorządowa, polityka bezpieczeństwa, media i komunikowanie społeczne, polityka gospodarcza-zintegrowane systemy logistyczne. Nauka odbywa się w systemie licencjackim. Warto dodać, że uczelnia otworzyła kilka nowych specjalności w obrębie wyżej wymienionych kierunków. To dziennikarstwo; maszyny robocze; energetyka cieplna; zarządzanie przedsiębiorstwem i inżynieria procesów produkcyjnych; logistyka produkcji, systemy maszyny i urządzenia energetyczne oraz mechatronika samochodowa. W budynku Szkoły można również pobierać naukę na studiach podyplomowych oraz bezpłatnie w Szkole Policealnej.