Nowoczesnego stylu nauczania prowadzonego przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, studenci mają szansę doświadczyć na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Powstała w 2000 roku. Charakteryzuje się działalnością Non-Profit, nie ma więc żadnych aspiracji zarobkowych, cały kapitał przeznaczając na inwestycje. Oferuje studia licencjackie i magisterskie uzupełniające. Prawo, jako jedyne z kierunków, prowadzone jest w ramach 5-letnich, jednolitych studiów magisterskich. Szkoła uruchomiła pięć Wydziałów: Prawa i Administracji, Ekonomiczno-Społeczny, Filologiczny, Pedagogiczny oraz Techniczny. Studia na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej są przyszłościowe i perspektywiczne. Kandydatów czekają tu wysokie stypendia, możliwość studiowania za granicą w ramach stypendiów lub programów Erasmus i Leonardo da Vinci. Dodatkową ofertą są studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych kierunkach, jak Logopedia, BHP, czy Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Na Uczelnię co roku aplikuje duża ilość kandydatów, co świadczy o jej popularności i dobrej opinii.