Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest szkołą publiczną powstałą w 2002 roku, która kształci w systemie studiów licencjackich. Studenci uczą się tu na kierunkach: Zarządzanie; Administracja; Informatyka; Pedagogika i Filologia na specjalnościach: angielskiej i germańskiej. Studia odpłatne prowadzone są zaledwie na trzech kierunkach: Zarządzanie, Administracja oraz Pedagogika. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prezentuje ciekawy program aktywności, poszerzania własnych zainteresowań w obrębie kilku dyscyplin sportowych. W ramach tego działa także Akademicki Związek Sportowy oraz Klub Uczelniany. Studenci korzystają ponadto z możliwości uczestnictwa w kołach naukowych: informatycznym, dziennikarskim, anglojęzycznym, prawnym itp. Studiująca tu młodzież może również liczyć na bogatą ofertę praktyk zawodowych, stypendia socjalne i naukowe, kursy, szkolenia oraz konferencje. Dobrze wyposażona biblioteka pomaga w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy, a dom studencki zapewnia atrakcyjne warunki mieszkaniowe.