Toruńska Szkoła Wyższa, to kolejna Uczelnia niepubliczna. Nawiązując do historycznego miejsca, w jakim jest usytuowana, została mianowana Kolegium Jagiellońskim. Oferuje studia licencjackie, magisterskie, a także studia podyplomowe. W systemie trzyletnim studenci mogą pobierać naukę na kierunkach: administracja, stosunki międzynarodowe, pedagogika, bezpieczeństwo narodowe. Tytuł magistra natomiast, uzyskać można wyłącznie na kierunku stosunki międzynarodowe. Studia podyplomowe, to nieco szerszy wachlarz kierunków, tym mniej standardowych, jak np. ochrona informacji niejawnych i zarządzanie danymi osobowymi; resocjalizacja i aktywizacja społeczna czy asystent rodziny. Absolwenci mają okazję uczestniczyć w szkoleniach oraz warsztatach rozwoju zawodowego. Uczelnia prowadzi także system stypendialny. Przy Szkole działa ponadto Biuro Karier, gdzie studenci otrzymują fachowe porady dotyczące poszukiwania pracy oraz osobistego rozwoju zawodowego.