Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości jest pierwszą zawodową Uczelnią niepubliczną działającą w mieście. Można się tu kształcić wyłącznie na studiach I stopnia. Kierunki, które kandydaci mają do wyboru nie stanowią żadnej nowości, jednak warto się im bliżej przyjrzeć. To bezpieczeństwo narodowe, kosmetologia, logistyka oraz turystyka i rekreacja. Studia podyplomowe rozwijają wcześniej zdobytą wiedzą w wyżej wymienionych dziedzinach. Kadra uczelniana rekrutuje się z pobliskich Uczelni państwowych, a więc studiowanie powinno być prowadzone w tym samym stylu. Tytuł inżyniera zdobywa się po kierunku logistyka. Studenci posiadają wówczas wiedzę dotyczącą nowoczesnych systemów logistycznych. Na tak wykształconych specjalistów czekają atrakcyjne miejsca pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach gospodarczych, projektowych i doradczych. Koniecznością jest tu także odbycie praktyk zawodowych, na których zdobytą wiedzę będzie można sprawdzić doświadczalnie. Czas ich trwania uzależniony jest od określonego kierunku.