Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy do niedawna znany pod nazwą Akademia Bydgoska od zawsze cieszył się dobra opinią i zainteresowaniem przyszłych studentów. Uniwersytet został przemianowany stosunkowo niedawno, bo w 2005 roku. Prowadzi kształcenie w ramach studiów I, II i II stopnia – doktoranckich. Wielość kierunków, tych tradycyjnych oraz nowatorskich sprawia, że kandydatów nie brakuje. Uniwersytet ma swoją renomę, którą wypracował dzięki rzetelnie przekazywanej wiedzy oraz nowoczesnemu programowi studiów. Warunkiem przyjęcia na studia są dobre wyniki egzaminu maturalnego oraz formularz aplikacyjny uzupełniony o niezbędne dokumenty. Poza regularnym trybem studiowania, Uniwersytet oferuje także studia niestacjonarne i podyplomowe. Uczelnia co roku otwiera nowy kierunek. Organizuje szereg praktyk zawodowych, a także nieustannie rozbudowuje własną infrastrukturę. Obecnie studenci korzystają z nowoczesnej bazy sportowej – Centrum Edukacji Kultruy Fizycznej i Sportu wyposażonej m.in. w pływalnie i hale.