Historia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego sięga ponad 62 lat tradycji. W ciągu tak długiego czasu, Uczelnia wykształciła ponad 45 tys. absolwentów wyposażając ich w gruntowną wiedzę techniczną i rolną. Jako jedyna w regionie stara się umiejętnie łączyć te dwie spokrewnione ze sobą dziedziny. Na Uniwersytecie działa aż osiem Wydziałów, które dzielą się na poszczególne kierunki oraz specjalności. Do wyboru przyszłych studentów jest cała masa dziedzin, które łączy jeden wspólnych mianownik: tytuł inżyniera. Kształcenie odbywa się w systemie studiów I i II stopnia. Istnieje ponadto możliwość pogłębienia wiedzy w określonej dyscyplinie na studiach doktoranckich. Oferta studiów podyplomowych rysuje się podobnie atrakcyjnie. Uczelnia stawia na nowatorskie rozwiązania naukowe, bardzo ceni sobie kreatywne pomysł studentów. Organizuje konkursy dla młodych wynalazców, a najbardziej uzdolnionym proponuje stypendia naukowe. Cenna jest tu także współpraca zagraniczna i gospodarcza pomiędzy instytucjami krajowymi.