Wyższa Szkoła Bankowa powstała 14 lat temu, aby kształcić studentów na kierunkach ekonomicznych. Stała się tym samym pierwszą uczelnią niepubliczną w Toruniu, w dziedzinie biznesu. W 2011 roku według rankingu Perspektyw znalazła się na pierwszej pozycji wśród największych niepublicznych uczelni Polski północnej. Studenci uczą się tu na kierunkach: Zarządzanie, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Finanse i Rachunkowość, Turystyka i Rekreacja. W przygotowaniu dalsze trzy atrakcyjne kierunki: Inżynieria Zarządzania, Prawo w Biznesie, Psychologia w Biznesie. Kształcenie w Wyższej Szkole Bankowej ma dość nowatorski i europejski charakter. Odróżnia ją praktyczny program nauczania i bogata oferta edukacyjna. Studenci mają możliwość pobierania nauki także na studiach II stopnia, w formie podyplomowej, a także studiowania w jednej z 29 uczelnie partnerskich w ramach rozszerzanego programu Erasmus. Absolwenci uczelni, po ukończeniu nauki uzyskują umiejętność interpretowania zjawisk biznesowych i społecznych, co z pewnością będzie sprzyjało osiąganiu sukcesu.