Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej jest jedyną tego typu uczelnią w Europie. Samo to plasuje ją na wysokiej pozycji i dodaje prestiżu. Zamysł jej powstania spotkał się z dużym poparciem ze strony wielu środowisk. To ukłon w stronę kultury hebrajskiej i historii Żydów. Studenci pobierają naukę na jednym kierunku, jakim jest Filologia Hebrajska, w ramach studiów I stopnia, czyli licencjackich. W przyszłości mają zostać otwarte także studia magisterskie, nad czym obecnie trwają intensywne prace. To uczelnia, która proponuje zainteresowanym wysokiej jakości kształcenie w zakresie języka, kultury i historii Żydów. Współpracuje także z innymi ośrodkami na całym świecie. Historia Izraela; judaizm; języki jidisz, aramejski, rabiniczny; literatura hebrajska, to tylko nieliczne z przedmiotów, jakie opanowują studenci. Organizowane są tu ponadto kursy języków obcych, studia podyplomowe, a w ramach poszerzenia wiedzy o świecie – pielgrzymki do Ziemi Świętej. Uczelnia przyciąga pasjonatów kultury hebrajskiej z całej Polski.