Wyższa Szkoła Gospodarki, to kolejna instytucja naukowa typu Non Profit. Założyciele stawiają sobie za cel rozwijanie Szkoły. Misja jest ambitna, lecz biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia, warto jest stawiać wysokie cele. Rozwój naukowy zarówno studentów, jak i pracowników, to dziś podstawowy kierunek. Służy do tego specjalnie utworzony Dział Badań Naukowych i Rozwoju Kadry Naukowej. Oferta edukacyjna szkoły jest szeroka. Zapewnia ona kształcenie na 20 kierunkach: licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich. Posiada także wydziały zamiejscowe w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Słupsku, Malborki oraz Ełku. Dodatkowym atutem Uczelni są studia międzynarodowe I i II stopnia, prowadzone w języku angielskim. Szkoła najwyraźniej postanowiła podążać za nowoczesnym sposobem nauczania i organizuje studia online, głównie dla osób przebywających za granicą. Zaliczenia odbywają się w formie testów, a wiedza zebrana jest na platformie e-learningowej. Realizowane są jako studia niestacjonarne.