Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna jest uczelnią niepubliczną, powstałą 18 lat temu. Może się więc poszczycić długim okresem działalności i bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Nauka skupia się tu w obrębie trzech wydziałów: Nauk o Zdrowiu, Nauk Pedagogicznych oraz Nauk Społecznych. W zależności od kierunku, uczelnia oferuje studia I stopnia oraz II stopnia. Istnieje także możliwość kształcenia w systemie niestacjonarnym, na wybranych kierunkach. W ramach jednostek międzywydziałowych działają: Studium Informatyki, Studium Języka Polskiego i Kultury, Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego. Kadra naukowo-dydaktyczna prezentuje bardzo wysoki poziom wiedzy, którą w sposób jasny i ciekawy przekazuję swoim studentom. Prowadzone są tu także Partnerskie Studia Podyplomowe, które wespół z Przedsiębiorstwem „Charyzma” proponują kandydatom zdobycie kwalifikacji w Akademii Menadżera i Szkole Trenera Biznesu. Dzięki przyjaznemu otoczeniu, uczelnia cieszy się dużym zainteresowaniem studentów.