Wyższa Szkoła Języków Obcych jest szkołą publiczną z uprawnieniami szkoły niepublicznej. Misją uczelni jest nowoczesne kształcenie filologów, którzy z łatwością przystosują się do warunków na dzisiejszym rynku pracy. Zajęcia odbywają się w w formie ćwiczeń, konwersatoriów, wykładów oraz praktyk. Studenci pobierają naukę na kierunkach: Filologia niemiecka, Filologia angielska oraz rosyjska. Do wyboru są dwie specjalności: tłumaczeniowa oraz nauczycielska. Na studiach niestacjonarnych proponuje się te same kierunki, co powyżej. Szkoła prowadzi naukę w systemie licencjackim, magisterskim oraz podyplomowym. Dla studentów dostępne są liczne szkolenia i kursy. To np. kurs kwalifikacyjny nauczania przedszkolnego, pedagogiczny dla nauczycieli, kurs z oligofrenopedagogiki czy z zakresu bibliotekoznawstwa dla nauczycieli. Będąc studentem można tu także uzyskać dostęp do platformy e-learningowej i mieć możliwość korzystania z informacji w formie online.