Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości jest jedyną techniczną uczelnią w regionie. Studenci mają możliwość kształcenia w systemie studiów I stopnia na kierunkach technicznych. Pod koniec nauki otrzymują tytuł inżyniera. Kadra akademicka rekrutuje się z renomowanych uczelni. Należą do nich Politechnika Warszawska, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Toruński, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie, Wojskowej Akademii Technicznej itp. Studia I stopnia prowadzone są na kierunkach: Logistyka, Edukacja techniczno-informatyczna, Budownictwo oraz Transport. Studia Podyplomowe prezentują szeroką gamę specjalizacji, w ramach pogłębiania dotychczas zdobytej wiedzy. Na uczelni prężnie działa samorząd studencki. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendia socjalne, naukowe, a także zapomogi. Jeśli ktoś odkrył w sobie techniczne zdolności i nie ma problemu ze ścisłymi, obliczeniowymi dziedzinami wiedzy, to z pewnością będzie zadowolony z oferty edukacyjnej uczelni.