Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem, jako uczelnia niepubliczna powstała z inicjatywy samorządowej. Wpływ na jej rozwój miało tucholskie otoczenie, będące przykładem dbałości o środowisko naturalne. Jednym z celów uczelni jest upowszechnianie wiedzy na temat lokalnego środowiska i potrzeby kształtowania świadomości ekologicznej. Prowadzi nauczanie na kierunkach: Architektura Krajobrazu, Inżynieria Środowiska oraz Leśnictwo. Budynek szkoły zapewnia niezbędne do nauki pomieszczenia dydaktyczne, wraz z laboratoriami, pracownią hodowli lasu, entomologii, fizjologii roślin, biblioteką, pracownią informatyczną oraz salami konferencyjnymi. W ramach organizacji studenckich działa Akademicki Związek Sportowy, ponieważ nie tylko środowisko naturalne jest najważniejsze, ale także kondycja fizyczna uczących się tu studentów. Szczególnie ciekawym kierunkiem na uczelni jest Leśnictwo, które przygotowuje do pracy w Lasach Państwowych, uznanych za jednego z najbardziej atrakcyjnego finansowo pracodawcy w kraju.