Uczelnia powstała w 2002 roku i od tej pory oferuje swoim studentom kształcenie na platformie on-line. Uniwersytet Wirtualny, to jak do tej pory, najnowocześniejsza forma studiowania i przyswajania wiedzy, która łączy się z dużym komfortem. Studia odbywają się w trybie studiów I oraz II stopnia, a także podyplomowo. Dodatkowo można skorzystać z kursów internetowych. Uczelnia z racji swoich technicznych potrzeb prezentuje bardzo wysoki standard technologii informatycznej, która nieustannie jest poszerzana. Nauka nie odbiega od tej, prowadzonej w tradycyjnej formie, jedyną różnicą jest uczestniczenie w zajęciach za pośrednictwem internetu. W ramach studiów I stopnia uczelnia oferuje aż siedem kierunków.: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, pedagogika, politologia, transport oraz zarządzanie. Studia magisterskie, to kolejne sześć kierunków. Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest zgłoszenie internetowe oraz wypełnienie formularza i wysyłka na adres Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.