Szkoła jest jedyną w Polsce uczelnią niepubliczną. Kształci młodych artystów na kierunkach: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, wzornictwo, fotografia oraz realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego. Zapewnia naukę na studiach licencjackich, magisterskich, w formie jednolitej lub uzupełniającej. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania kładzie duży nacisk na indywidualne zdolności studentów, pragnie je poszerzać i nadawać im odpowiedni kierunek. Nauczanie prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna. Studiowanie na uczelni to nie lada wyróżnienie, ponieważ należy do jednej z trzech szkół w kraju, w których istnieje możliwość zdobycia tytułu magistra na mało powszechnym i trudno dostępnym kierunku: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia. Uczelnia prowadzi własną galerię. Wiele prac jest nagradzanych i zajmuje wysokie miejsca w międzynarodowych konkursach artystycznych.