Uniwersytet katolicki jest jednym z najstarszych w Polsce. Posiada ponad 100-letnią tradycję, oferuje edukację na europejskim, nowoczesnym poziomie. Uczelnia jest znana w świecie i należy do najważniejszych ośrodków myśli katolickiej. Uczelnia posiada 11 Wydziałów, w tym trzy zamiejscowe. Należą do nich: Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli oraz Prawa i Nauk o Gospodarce. Ciekawą jednostką jest Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych, który jest czymś w rodzaju dowolnie wybranego kierunku. Do dyspozycji studentów jest także jednostka naukowo-badawcza, czyli Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny. Dla najbardziej zdolnych studentów, chcących kształcić się w sposób interdyscyplinarny przewidziano program Akademii Artes Liberales, umożliwiający uczestnictwo w zajęciach na najlepszych polskich uniwersytetach.