Pierwsi studenci rozpoczęli kształcenie w Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej w 2001 roku. Liczy sobie więc ponad 10 lat istnienia. Początkowo studiowało tu zaledwie 345 studentów, dziś jest ich już ponad 3500 tys. Uczelnia przez cały okres swego istnienia intensywnie rozwija ofertę edukacyjną. Niegdyś kształciła tylko na 4 kierunkach, które rozrosły się w tym czasie do 12. Studenci uczą się m.in. w takich dziedzinach wiedzy, jak pielęgniarstwo, finanse i rachunkowość, rolnictwo, zdrowie publiczne, turystyka i rekreacja, a także ratownictwo medyczne. Uczelnia dysponuje dwoma budynkami dydaktycznymi, w których usytuowane są sale wykładowe, aule oraz laboratoria i pracownie. Do dyspozycji studentów jest Biblioteka wraz z Czytelnią, wyposażoną w najnowsze publikacje naukowe. Prężnie funkcjonuje także Biuro Karier, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Studium Języków Obcych. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym I i II stopnia oraz w formie studiów podyplomowych. Wciąż uruchamiane są nowe kierunku, jak: gospodarka przestrzenna czy fizjoterapia.