[two_third]

Jedyna Uczelnia Techniczna z pięciu uczelni państwowych w Lublinie. Powstała w roku 1953 z inicjatywy lubelskich ośrodków techniczno-naukowych. Politechnika oferuje 16 kierunków, w tym Inżynierię Biomedyczną prowadzoną wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Uczelnia aktywnie włącza się w popularyzację nauk technicznych w regionie poprzez coroczny Festiwal Nauki w Lublinie i Klub Forum-Politechnika, którego celem jest integracja środowiska naukowego, gospodarczego i kulturalnego. Oferuje wyjazdy zagraniczne studentów na studia oraz praktyki zawodowe w ramach programu LLP-Erasmus. Promocją nowych technologii zajmują się Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii oraz Lubelskie Centrum Transferu Technologii. Przedsiębiorczość akademicką wspiera Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości politechniki Lubelskiej. Z instytutem Elektrotechniki i Elektrotechnologii związane jest Centrum Doskonałości – jednostka naukowa prowadząca prowadząca badania naukowe w ramach współpracy międzynarodowej, głównie w ramach programów Unii Europejskiej. Kampus uczelni wraz z wydziałami, biblioteką, akademikami znajdują się w centrum miasta.

[rate_this_page]
[/two_third] [one_third_last]

Dział Nauczania i Toku Studiów Politechniki Lubelskiej
ul. Bernardyńska 13,
20-109 Lublin, Polska
e-mail: dz.nauczania@pollub.pl
tel:+48 (81) 536 66 22
tel: +48 (81) 536 66 23
tel: +48 (81) 536 66 24

[/one_third_last]