Uczelnia jest szkołą niepubliczną i znana jest ze swej renomy oraz wysokiego miejsca w rankingach. Powstała w 2000 roku i od tego czasu nieustannie poszerza swą ofertę edukacyjną proponując doskonałą jakość kształcenia. W roku 2011/2012 mury uczelni opuściło aż 11 tys absolwentów, co podkreśla jej ugruntowaną pozycją na rynku. Studenci pobierają tu naukę na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, mechanika i budowa maszyn, informatyka, pedagogika, pielęgniarstwo, praca socjalna, transport, zarządzanie itp. Oferuje różnoraki system studiowania, w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Uczelnię można ukończyć z tytułem licencjata, inżyniera, a nawet magistra. Przy uczelni działa ponadto Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii, które świadczy pomoc psychologiczną, logopedyczną oraz pedagogiczną. Szkoła prowadzi także szeroką działalność naukowo-badawczą. Organizuje konferencje, szkolenia oraz realizuje projekty naukowe. Dzięki bogatej infrastrukturze, kandydatów na studia nie brakuje.