Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku w budynku, który wybudowany został specjalnie na jej potrzeby. Jej celem jest ścisła współpraca transgraniczna dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. Dodatkowo inne uniwersytety mogą prowadzić swoją działalność badawczą. Uczelnia nastawiona jest na naukową współpracę w dziedzinie kultury i nauki w kontekście Unii Europejskiej. Absolwenci uzyskują dyplom poznańskiego Uniwersytetu, a w ramach kierunków wspólnych także dyplom niemieckiej uczelni. To wielka szansa dla studentów zainteresowanych dwoma dyplomami podczas jednego toku studiów. Odbywają się tu zarówno studia I, II oraz III stopnia. Kształcenie odbywa się na kierunkach: ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, politologia, filologie germańska i polska. Na jednolitych studiach magisterskich można studiować prawo uzyskując na tym kierunku dyplom obu uniwersytetów.