Uniwersytet bezpłatnie kształci studentów zainteresowanych studiowaniem na 10 wydziałach: Artystycznym; Ekonomii i Zarządzania; Fizyki i Astronomii; Inżynierii Lądowej i Środowiska; Matematyki, Informatyki i Ekonometrii; Mechanicznym czy Nauk Biologicznych; Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji; Humanistycznym; Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Zielonogórski powstał z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w 2001 roku. Kształcenie odbywa się w każdym z możliwych trybów, dzięki czemu studenci mają możliwość uzyskania tytułu licencjata, inżynieria, magistra, a nawet doktora w zależności od wybranego przez siebie kierunku. Każdego roku Uczelnię opuszcza ponad 4tys studentów. Uniwersytet bardzo prężnie się rozwija, m.in. dzięki projektom unijnym powstają dodatkowe budynki, a sale oraz laboratoria zostają wyposażane w materiały i urządzenia dydaktyczno-badawcze. Z tego względu studia na uczelni podejmuje ponad 15 tyś studentów.