Szkoła powstała w 2002 roku, działa na zasadzie zawodowej uczelni niepaństwowej. Swoim studentom oferuje studia licencjackie na kierunkach: ekonomia oraz polityka społeczna. W ramach ekonomii dostępnych jest kilka specjalności: handel międzynarodowy, gospodarka nieruchomościami, zarządzanie funduszami Unii Europejskiej, finanse i rachunkowość organizacji. Studia podyplomowe prowadzone są w zakresie: zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, 4- tygodniowych praktyka, dzięki którym szybką zdobędą umiejętności zawodowe. Absolwenci opuszczający uczelnię dysponują wysokim poziomem wiedzy dotyczącej zarządzaniem biznesem, gospodarki światowej. Potrafią przewidywać skutki gospodarczych poczynań także na arenie międzynarodowej. Dodatkowo uczelnia zapewnia rozwój własnych zainteresowań oraz uczestnictwo w programach badawczych. ZWSHiFM im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, to z nowoczesna szkoła wyższa przygotowująca do zawodowych wyzwań.