Akademia Ignatium jest państwową Uczelnią kościelną. Jej historia sięga aż 1934 roku, nieustanne przekształcenia z Towarzystwa Jezusowego pozwoliły na uformowanie ostatecznego kształtu Uczelni Wyższej kształcącej na Wydziałach: Filozoficznym i Pedagogicznym. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w trybie licencjackim i magisterskim. Zainteresowani nauką na Uczelni wybierają spośród kilku kierunków: filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika, praca socjalna, politologia, administracja i polityka publiczna. W ramach trzech kierunków odbywają się także studia doktoranckie. Na terenie Uczelni działa Akademickie Biuro Karier, które pomaga w uzyskiwaniu praktyk oraz znajdowaniu zatrudnienia. Studenci mają możliwość korzystania z bogato wyposażonej biblioteki. Międzywydziałowe Studium Języków Obcych prowadzi naukę języków, m.in. francuskiego, niemieckiego, łacińskiego, angielskiego. Uczenia wydaje własną gazetę oraz kwartalnik: „Edukacja elementarna w w teorii i praktyce”.