Niewiele jest dziś Uczelni oraz podobnie mało studentów, którzy rozwój fizyczny stawiają na równi z naukową wiedzą i pragnęliby profesjonalnie rozwijać własną kondycję, a może nawet osiągać sportowe sukcesy. Historia powstania Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha sięga aż 1913 roku, a może nawet dużo wcześniej, gdy na Uniwersytecie Jagiellońskim zrodził się zamysł utworzenia Kursu Naukowego dla Nauczycieli Gimnastyki. Dziś Uczelnia kształci zarówno w formie studiów licencjackich, jak i magisterskich. Kandydaci mogą pobierać naukę na kierunkach: fizjoterapia, wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja. O tytuł magistra można się ubiegać ukończywszy wyłącznie fizjoterapię. Stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskają ci ambitni absolwenci, którzy powalczą o miejsce na studiach doktoranckich, a potem z powodzeniem je ukończą. Dodatkowo działają tu: Biuro Karier, Inkubator Akademicki i Studium Języków Obcych. Studenci otoczeni są profesjonalną opieką dydaktyczną.