Szkoła Wyższa w Brzesku jest uczelnią niepubliczną. Plasuje się na wysokich miejscach wśród niepaństwowych uczelni małopolskich. Atrakcyjna oferta dydaktyczna sprawia, że chętnych nie brakuje. Na uczelni funkcjonują dwa wydziały: Ekonomii i Pedagogiki oraz Nauk Stosowanych. Studenci kształcą się na kierunkach: pedagogika, kosmetologia oraz pedagogika specjalna w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwenci po ukończeniu studiów, z tytułem licencjata mają szansę zdobyć ciekawe zatrudnienie w sektorze oświaty, odnowy biologicznej oraz w najrozmaitszych instytucjach publicznych. Uczelnia nieustannie stara się podnosić standardy nauczania poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, kursów, a także biorąc udział w projektach badawczych. Uczelnia kształci ponadto na studiach podyplomowych, na kierunkach kosmetologia stosowana, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, diagnoza i terapia pedagogiczna, a także socjoterapia, oligofrenopedagogika oraz edukacja dla bezpieczeństwa.