Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna jest jedną z kilku niepublicznych szkół biznesowych w województwie małopolskim. Charakteryzuje się wysokim poziomem dydaktycznym oraz bardzo wykwalifikowaną kadrą nauczycieli akademickich. W rankingach zajmuje stosunkowo wysokie miejsce, ponadto posiada kilka znaczących certyfikatów i zawsze chętnie staje do międzyuczelnianej rywalizacji. Uczelnia w systemie licencjackim kształci na kierunkach: ekonomia, pedagogika, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie. Studia magisterskie prowadzone są natomiast na kierunkach: pedagogika i zarządzanie. Szkoła oferuje ponadto bardzo bogaty zakres studiów podyplomowych. W tym obrębie kształci aż z ośmiu naukowych dziedzin, do których należą m.in.: logopedia, doradztwo zawodowe i personalne, wycena nieruchomość; czy bardzo nowoczesny kierunek: rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw z elementami controllingu. Dużym udogodnieniem są dwa punkty rekrutacyjne usytuowane w Tarnowie i Gorlicach. Centrum Edukacji Menadżerskiej, które jest częścią Wyższej Szkoły Ekonomicznej także prowadzi nabór na studia.