Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla jest Uczelnią niepaństwową kształcącą na kierunkach: dietetyka, praca socjalna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja techniczno-informatyczna, kosmetologia, pedagogika, socjologia oraz turystyka i rekreacja. W obrębie studiów magisterskich uzupełniających, szkoła proponuje dwa kierunki: kosmetologię oraz dziennikarstwo. Studenci mają możliwość skorzystania z lektoratów w ramach Studium Języków Obcych. Na każdym kierunku programem objęte są dwa wybrane języki: angielski i dodatkowo hiszpański, niemiecki lub włoski. Doskonałym pomysłem jest także wzięcie udziału w programie Erasmus zapewniającym kilkumiesięczny pobyt za granicą. Stypendium oznacza możliwość pobierania nauki na uczelni macierzystej w wybranym kraju. Praktyka zdobyta podczas wyjazdu zwiększa szansę zdobycia pracy i poszerzenie edukacyjnych perspektyw. Na uczelni można podjąć naukę od lutego każdego roku, bez konieczności dokonania opłaty wpisowej.