Międzynarodowe Centrum Kultury jest instytucją, która aspiruje do miana ośrodka naukowo-badawczego, edukacyjnego oraz informacyjnego. Rozpoczęło swą działalność w 1991 roku i od tej pory stanowi miejsce spotkań, bibliotekę, centrum sztuki i architektury nawiązującej do dziedzictwa kulturalnego naszego kraju. MCK nastawione jest na działalność edukacyjną. Organizuje wystawy skierowane dla każdej grupy wiekowej. Prezentacje i projekty wpisują się w krąg zainteresowania studentów, młodzieży, seniorów, a także osób związanych z kulturą. Ciekawym pomysłem są warsztaty, które w sposób praktyczny prezentują najróżniejsze zagadnienia z pogranicza sztuk plastycznych oraz wizualnych. Biblioteka dziedzictwa kulturalnego wyposażona jest w bogaty zbiór najnowszych publikacji. Oferuje także pełen dostęp do niektórych międzynarodowych baz danych. Istnieje tu również możliwość skorzystania z komputera oraz innych pomocy elektronicznych. To miejsce, którego celem jest propagowanie i wspieranie integracji kultury europejskiej.