Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest uczelnią bezpłatną, która liczy sobie ponad 15 letnią tradycję. Powstała w 1998 roku i nieprzerwanie cieszy się popularnością wśród kandydatów na studia, którzy chętnie rozpoczęliby tutaj swoją karierę naukową. Oferta edukacyjna prezentuje 12 kierunków, z których na jednym można kontynuować naukę w ramach studiów magisterskich, a mianowicie zarządzanie i inżynieria produkcji. Pozostałe, czyli: ekonomia, filologia, wychowanie fizyczne, pedagogika, matematyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, informatyka, mechatronika, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, to kierunki kończące się tytułem licencjata. Na uczelni prowadzone są ponadto liczne kursy dokształcające i szkolenia. Uczelnia dba także o zakwaterowanie swoich studentów, oferując im dom studencki o wysokim standardzie wyposażenia. Zlokalizowany jest w centrum miasta, co dodatkowo ułatwia komunikację. Przy uczelni działa Wydawnictwo Naukowe, Biblioteka oraz Biuro Karier.