Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa powstała w 2005 roku. Nauka na uczelni jest całkowicie bezpłatna, odbywa się na kierunkach: filologia, politologia, zarządzanie, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne i pedagogika. Studenci mogę wybierać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym na studiach podyplomowych. Pierwsze studia podyplomowe zostały otwarte w 2007 roku na kierunku Projektowanie i Zarządzanie Funduszami Europejskimi, a następnie uruchomiono kolejny kierunek: Zarządzanie i Organizacja Pomocy Społecznej. Ze względu na bogatą historię miasta Oświęcim, uczelnia stara się kultywować pamięć poległych w obozach koncentracyjnych dzięki nauczanym tu przedmiotom. Są nimi przedmioty fakultatywne: Auschwitz i zagłada narodów, Dzieje i kultura ziemi oświęcimskiej, Media w Polsce i ochrona własności intelektualnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa każdego roku kształci ok 1400 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Ten wynik świadczy o dużej popularności uczelni.