Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa istnieje już od 1988 roku i wciąż doskonale spełnia swoją funkcję dydaktyczną, kształcąc studentów według najwyższych standardów europejskich. Na uczelni działa kilka Instytutów: Administracyjno-Ekonomiczny, Humanistyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Ochrony Zdrowia, Politechniczny oraz Sztuki. W ramach Wydziału Politechnicznego studenci pobierają naukę na kierunkach: elektrotechnika, inżynieria materiałowa o specjalności technologia materiałów, informatyka, elektronika stosowana. Instytut sztuki natomiast ma do zaoferowania przyszłym kandydatom na studia, kierunki: grafikę i wzornictwo. Uczelnia bardzo dba o swoich studentów, którzy korzystają z licznych konferencji, szkoleń, a także z dobrze rozwiniętej pomocy socjalnej. Oferuje także atrakcyjne praktyki zawodowe. Przy uczelni działa także Biblioteka, Studium Pedagogiczne, Biuro Karier i Projektów, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego. Kandydaci na studia mogą również liczyć na zakwaterowanie w domu studenckim.