Politechnika Krakowska liczy sobie ponad półwiekową historię. Szkoła z tradycjami, to zawsze bardzo trafny i godny zaufania wybór. Sądząc po corocznej ilości kandydatów, studenci doceniają wyjątkową rangę i prestiż uczelni. Mieści się tu aż siedem wydziałów: Architektury; Fizyki, Matematyki i Informatyki, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; Inżynierii i Technologii Chemicznej; Inżynierii Lądowej; Inżynierii Środowiska oraz Wydział Mechaniczny. To jedna z nielicznych Politechnik, która postawiła na gruntowne wykształcenie techniczne, nieustannie utrzymując bardzo wysoki poziom nauczania. Absolwenci uczelni nie mają żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia, ponieważ to pracodawcy zgłaszają się do nich jeszcze w toku studiów. Do jednostek pozawydziałowych należą m.in.:Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Pedagogiki i Psychologii, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, Międzyuczelniane Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych, a także Biblioteka i Muzeum.