Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego powstała w 1993 roku i jest najstarszą uczelnią niepubliczną w kraju. Tak długa tradycja nauczania jest dowodem na to, że Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę, która w sposób jasny i przystępny potrafi przekazać swoim studentom zawiłą wiedzę. Od początku swojego powstania przez ściany uczelni przewinęło się już ponad 8 tys. studentów z Polski i z zagranicy. Kształcenie odbywa się tu w systemie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Istnieje możliwość pobierania nauki aż na ośmiu Wydziałach Zamiejscowych, m.in. w Zabrzu, Krakowie, Opolu czy Chełmie. Wydział Zamiejscowy w Krakowie został powołany w 1999 roku i oferuje naukę, która po trzech latach kończy się zdobyciem tytułu licencjata. W ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, student ma do wyboru pięć kierunków: Pedagogikę; Politologię; Socjologię; Turystykę i rekreację; oraz Zarządzanie. Bogata oferta studiów podyplomowych także zainteresuje niejednego kandydata.