Uniwersytet Ekonomiczny został przekształcony z powstałej w 1882 roku Miejskiej Szkoły Handlowej. Studenci kształcą się tu w ramach czterech wydziałów: Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; Finansów, Towaroznawstwa oraz Zarządzania. Można się tu uczyć w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Oferta uczelni jest bardzo szeroka. Studenci w zależności od wybranego przez siebie kierunku otrzymują tytuł licencjata, inżyniera lub magistra- po dwuletnich studiach uzupełniających. Dodatkowo istnieje możliwość kształcenia na studiach doktoranckich. Dla osób zajmujących stanowiska kierownicze przygotowano ofertę pogłębienia wiedzy oraz uzyskania wyższych umiejętności na studiach Master of Business Administration (MBA) lub Maser of Public Administration (MPA). Uniwersytet Ekonomiczny należy do największych uczelni ekonomicznych w kraju. Cieszy się bardzo dobrą opinią zarówno w Polsce, jak i za granicą. Inwestuje w badania i rozwój, starając się kształcić wysoko kwalifikowaną kadrę w dziedzinach ekonomii, nauki o zarządzaniu i towaroznawstwie.