Uniwersytet Jagielloński w Krakowie nie potrzebuje reklamy ani promocji. Każdego roku rzesze chętnych przybywają do Krakowa w nadziei uzyskania miana studenta tej najstarszej i najbardziej prestiżowej Uczelni Wyższej w Polsce. Od lat uniwersytet przoduje we wszystkich rankingach Szkół Wyższych. Nic dziwnego, ponieważ można tu uzyskać gruntowną wiedzę niemal w każdej dziedzinie na 15 wydziałach. Studenci mają do wyboru 59 kierunków i 139 specjalności. W 2012 roku liczba pobierających naukę słuchaczy przekroczyła 51 tysięcy. Uniwersytet wciąż poszerza swą ofertę dydaktyczno-edukacyjną, stąd budynki do niego należące rozproszone są w obrębie centrum miasta, a nawet poza nim. Należy do niego ponad 100 budynków usytuowanych na terenie Krakowa. Niemal wszystkie utrzymane są w tradycyjnym, historycznym stylu podkreślając klasę, rangę oraz prestiż uczelni. Do jednostek pozawydziałowych zaliczają się m.in.: Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, Centrum Językowe, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, a także Biblioteki oraz Muzea.