Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, to ponad 65 lat tradycji. Jest najlepszą uczelnią pedagogiczną w Polsce. Studenci uczą się tu na sześciu wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, a także Wydziale Sztuki. Uczelnia zmienia się z roku na rok. Każdego sezonu oferuje kandydatom nowe kierunki i specjalności. Obecnie jest ich 31. Studiuje się tu w trybie licencjackim, inżynierskim oraz magisterskim. Niewątpliwą zaletą jest możliwość pobierania nauki za granicą, dzięki programom unijnym, m.in. ECTS. Uczelnia, to nie tylko solidne przyswajanie wiedzy, ale także rozrywka i zajęcia pozaprogramowe. W ramach jednostek międzywydziałowych działa Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, proponujące naukę języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego, która kończy się egzaminem po V semestrze. Centrum Sportu i Rekreacji organizuje zajęcia sportowe na wszystkich kierunkach stacjonarnych.