Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, jak każda krakowska Szkoła Wyższa cieszy się długą tradycją. Zamysł powstania Uniwersytetu sięga aż XVIII wieku. W 2008 roku Akademia Rolnicza przekształciła się w uniwersytet. Dziś jest to pierwszy uniwersytet w Polsce, który naucza z dziedziny rolnictwa, tak mało popularnej i z pewnością wciąż niedocenianej. Oferta edukacyjna jest tu bardzo szeroka i atrakcyjna. Studenci kształcą się na 18 kierunkach i 45 specjalizacjach. Każdego roku bramy uczelni opuszcza ponad 13 tysięcy studentów. Nauka odbywa się w systemie studiów licencjackich i magisterskich, a także doktoranckich. Przyszli inżynierowie pobierają naukę na 10 Wydziałach: Rolniczo-Ekonomicznym, Leśnym, Hodowli i Biologii Zwierząt, Inżynierii Środowiska i Geodezji, Ogrodniczym, Inżynierii Produkcji i Energetyki, Technologii Żywności, Biotechnologii, Architektury Krajobrazu oraz Weterynarii. Do wyboru jest zatem szeroki pakiet możliwości. Warto skorzystać z oferty uczelni, ponieważ proponowane tu kierunki są wyjątkowe, a szanse na zdobycie satysfakcjonującej pracy – znaczne.