W Polsce wciąż niewiele jest Szkół Wyższych oferujących solidną, zawodową wiedzę. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego ‘Apeiron’ z pewnością należy do jednej z nich. To uczelnia niepubliczna, która kształci w ramach studiów I stopnia oraz w systemie podyplomowym. Po ukończeniu wybranego kierunku, student otrzymuje tytuł licencjata i ma możliwość podjęcia pracy w jednostkach służb państwowych, w więzieniach, straży pożarnej, policji, służbie celnej, obronie cywilnej itp. Szkoła, jak do tej pory, oferuje dwa kierunki: administrację oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Na kierunku administracja, kandydat ma do wyboru pięć specjalności, spośród których najbardziej niespotykana wydaje się być administracja systemami bezpieczeństwa ochrony VIP i mienia. Specjalności na kierunku bezpieczeństwa są podobnie ciekawe: dialog międzykulturowy, detektywistyka, bezpieczeństwo antyterrorystyczne, bezpieczeństwo transportu i logistyki, przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem i wiele innych.