Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni jest uczelnia niepaństwową. Studenci kształcą się tu na jednym Wydziale, jakim jest Wydział Finansów i Humanistyki. Mają do wyboru trzy kierunki i kilka atrakcyjnych specjalności. Finanse i rachunkowość udostępnia specjalności bankowe oraz rachunkowe. Filologii uczyć się można na specjalności nauczycielskiej. Bardzo chętnie wybieraną specjalnością jest także język angielski w biurze i biznesie. Kulturoznawstwo oferuje sprofilowaną naukę na kulturoznawstwie międzynarodowym, studenci będą się mieli ponadto okazję sprawdzić w bardzo popularnym dziś zawodzie menadżera kultury. Uczelnia została uznana za godną zaufania, która rzetelnie i sumiennie przekazuje wiedzę. Zawodowy tytuł licencjata, jaki można zdobyć na Wyższej Szkole Ekonomicznej, upoważnia do pracy na średnich szczeblach w dziedzinie ekonomii, bankowości i marketingu. Staje się ponadto początkiem drogi zawodowej i umożliwia wstęp na magisterskie studia uzupełniające. Rekrutacja na studia odbywa się, jak na innych niepaństwowych uczelniach wyższych.