Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki kształci przyszłych inżynierów od 2000 roku. Studia dzięki dużemu spektrum kierunków, są bardzo zindywidualizowane. Studenci mają wybór spośród takich kierunków, jak zarządzanie, czy informatyka i ekonometria. Inwestycja i zarządzanie nieruchomościami, psychologia w biznesie, controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw, projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi, czy administrowanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwo systemów, to jedne ze specjalności. Rekrutacja na studia odbywa się w sposób tradycyjny. Kandydaci przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc. Uczelnia oferuje dobre, zawodowe wykształcenie w dziedzinach, które wciąż są poszukiwane na rynku pracy. Studenci uczą się tu praktycznych umiejętności informatycznych i przedsiębiorczości. Czesne jest przystępne, a każdy student ma możliwość uzyskania stypendium naukowego lub socjalnego. Na uwagę zasługuje także dobra lokalizacja uczelni. Centrum Krakowa gwarantuje sprzyjające warunki komunikacyjne.