Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania powstała w 1999 roku i jest płatną uczelnią niepubliczną. Prowadzi naukę na dwóch wydziałach: Ekonomii i Turystyki oraz Architektury i Sztuki. Wydział Ekonomii proponuje zaledwie jeden kierunek, lecz kilka atrakcyjnych specjalizacji: ekonomia menadżerska, integracja europejska, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, turystyka międzynarodowa oraz gospodarka nieruchomościami. Architektura i Urbanistyka, to kierunek drugiego z wydziałów, w którego ramach działają dwie specjalności: konserwacja zabytków architektury oraz projektowanie architektoniczne. Studia dają możliwość podejmowania pracy na średnich szczeblach pracowni i biur projektowych. Student będzie jednak dostatecznie przygotowany do podjęcia studiów magisterskich uzupełniających, które dadzą mu pełnię pożądanych kwalifikacji. Warunkiem rekrutacji na Wydział Architektury i Sztuki jest przedstawienie swoich prac rysunkowych, które wstępnie ocenią umiejętności plastyczne kandydatów.